Czech POINT v okrese Přerov

Hospodářská komora Přerov

Gen. Štefánika 1992/8, 750 02 Přerov (Olomoucký kraj)

Magistrát města Přerov

nám. T. G. Masaryka 81/2, 750 02 Přerov (Olomoucký kraj)

Městský úřad Hranice

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice (Olomoucký kraj)

Městský úřad Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín (Olomoucký kraj)

Notář Mgr. Viktor Audy

Žerotínovo náměstí 839/13, 750 02 Přerov - Město (Olomoucký kraj)